Til toppen

Produkter av resirkulerte materialer

Som et ledd i målsetningen om å minimere vårt miljø-fotavtrykk satser vi på produkter laget av ­resirkulerte materialer. Utvalget vil øke etter hvert som flere produkter blir tilgjengelige. Vi har valgt Danske Stilling A/S som hovedleverandør av gardinskinner og tilbehør. De har innført «Stilling SUSTAIN™», det vil si strenge miljøkrav til sine produkter, både for selve aluminiumsprofilene og på tilbehør som f.eks. glidere og fester.

Kravene til et SUSTAIN™-merket produkt er:

  • Produsert av minimum 50% resirkulerte materialer
  • Må være minst like holdbart som produktet det erstatter
  • Må kunne adskilles og resirkuleres
  • Må produseres og transporteres på mest mulig miljøvennlig måte

Kombinert med fornybar energi i produksjonen har Hydro CIRCAL® aluminium betydelig lavere CO2 fotavtrykk enn annen aluminiumsproduksjon, hele 73% lavere enn gjennomsnittlig aluminium forbrukt i Europa. (Kilde: IAI, EAA, Hydro. Diagram: Stillling A/S)