Til toppen
Nye ark til prøvebøker juni 2020

I juni 2020 sendte vi ut fire nye ark til plissébøkene. Hold bøkene oppdatert, de er et fantastisk salgsverktøy i møte med kunden.
De to permene til venstre i bildet oppdateres på denne måten:

I prøvebok for Duette 25 mm setter du inn den nye prøven Duette «Royale Duotone».

I prøvebok for Plissé 20/32 mm tar du ut og kaster prøven med Plissé «Uno Dust Block»/«Crush Dust Block». Erstattes med Plissé «Uno Dust Block»/«Lasergloss».

I prøvebok for Plissé 20/32 mm tar du ut og kaster prøven med Plissé «Crépe» og setter inn den nye med samme navn.

I prøvebok for Plissé 20/32 mm tar du ut og kaster de to prøvene med Plissé «Crush Topar Plus» og setter inn den nye med samme navn.